”Då ångaren ”Romeo” i fredags afton befann sig på resa från Göteborg till Hull, inträffade ombord å ångaren ett synnerligen ruskigt uppträde. En tredjeklasspassagerare, en gottlänning vid namn Carl Johan Stenberg, drog troligen under rusets inflytande sin slidknif och började vildt sticka omkring sig, hvarvid fyra personer sårades. Passagerarna flydde förskräckta undan den vildsinte mannen. ”Romeos” förste styrman med tillhjälp af den biträdande stewarden lyckades fasthålla den rasande knifskäraren, till dess några besättningskarlar hunnit fram till bistånd, då Stenberg bands till händer och fötter och instängdes i en hytt, där han som fånge fick kvarstanna till dess man anländt till Hull, då han genast öfverlämnades till polismyndigheterna. Han har sedermera därstädes varit inställd för rätten och kommer att till nästa fredag vidare ransakas.

De sårade hade erhållit vård ombord och tre af dem voro ej värre däran, än att de omedelbart kunde fortsätta sin resa. Den fjärde, August Andersson, måste däremot inläggas å sjukhus. Hans tillstånd är något förbättrat och hopp finnes om hans vederfående.

Våldsvärkaren, Carl Johan Stenberg, är född 1876 i Attlingbo å Gotland, där hans fader är hemmansägare.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från http://www.goteborgs-emigranten.com.