”Sällskapet Gymnastik-amatörerna afslutade i lördags afton terminens öfningar med en uppvisning i svensk gymnastik i femklassiga lärovärkets gymnastiksal inför inbjuden publik. Den 20 man starka truppen, som stod under löjtnant E. Lieberaths ledning, visade sig i sina led äga en för och af den stärkande Lingska gymnastiken entusiasmerad ungdom, som i det sätt hvarpå de olika rörelserna utfördes hade sin egen vältaliga vittnesbärare. De fristående rörelserna gingo i allmänhet med fart och god precision och i appareljgymnastiken sågos flera medlemmar visa prof på kraf och smidighet.

– Gymnastikuppvisningen försiggick i lördags äfven i gymnastiklokalen å Redbärget, då gymnastiksällskapet G.V. afslutade sina öfningar för säsongen. Uppvisningen gick hurtigt och bra och vittnade om att såväl ledaren som gymnasterna tagit sin uppgift på allvar.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gymnastikuppvisning å Heden. d. 5 Maj 1913.