”Till redaktionen af Göteborgs-Posten. Kan ej underlålta att med Edert medgifvande låta följande komma till allmänhetens kännedom:

Att beväringar uppträda oanständigt under sin resa till exercisplatsen är ingalunda ovanligat att få se, men det händer äfven att en kapten (regementsofficer) uppträder opassande under sådan resa, såsom synes af föjande, som hände å nattåget mellan Stockholm–Göteborg mellan den 6 och 7 dennes.

Då jag vid Laxå station inkommit i 2:dra klass kupé, slog jag mig ned i ett hörn, hvarest sutto trenne herrar förut. Jag blef framåt 3-tiden på natten sömnig och började gäspa. En kapten X., klädd i uniform, reser sig då och yttrar följande. Det är otäckt och oanständigt att sitta här och gäspa, Ni borde veta hu!” Jag har aldrig förr sett personen i fråga, och en hvar kan därför tänka sig min förvåning. Jag påpekade emellertid oförskämdheten i hans uppträdande, hvarvid han hotade att anmäla mig. Jag påpekade emellertid hans dumhet härutinnan samt sade, att järnvägen ingalunda förnekar mig att gäspa i en nattkupé. Jag tillkallade konduktörn och blef på så sätt af med min oförskämde medresande, att jag förvägrade hans hundsällskap att vara i kupén. Kaptenen i fråga hade nämligen en hund med sig. Han gick, men lofvade att hämnas.

Göteborgare.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kupé i 2 klass sittvagn SJ Bo4b.