”Den första fiskekuttern från Shetlandsöarne hemkom i söndags till Grundsund. Det var ”John Webb”, hvilken i våras fick insatt en fotogénmotor för att användas vid fisket. Man hade väntat att få höra hvad praktiskt resultat denna kunnat ha för fisket, men det är alltför tidigt att kunna beräkna nyttan däraf, då under denna resa flera ogynnsamma omständigheter bidragit till ett förfeladt fiske. En gång under resan hade det dock lyckats för kuttern att komma ut och kasta sina backor under stiltje och hög sjö, medan de andra voro hänvisade endast till segelkraften och måste ligga stilla. För öfrigt har maskinen fungerat bra och användts ofta under resan. Sju vålor långa per man jämte någon annan fisk var hela fångsten efter två månaders resa, omtalar ”Boh.”.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Tryckt text på kortet: ”Grundsund.”