”Tidigt Kristi Himmelsfärdsdag på morgonen inträngde trenne karlar å trädgårdsmästare D.L. Blomgrens gård i Stenstorp i Lundby socken på Hisingen. Efter att ha börjat bråka med gårdshunden, hvarför de åtvarnades af egaren, rusade de på denne senare och misshandlade honom så illa, att han fortfarande sväfvar i lifsfara.

Våldsverkarne, som befunnos vara eldarne Axel Kjellberg, Fredrik Börjesson och Johan Andersson, alla tre härifrån staden, blefvo genast efter det dådet föröfvats anhållna af landtpoliskonstapel C.O. Landberg. Den ene af dem, Kjellberg, blef inmanad i häkte, hvaremot de båda andra två fingo vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 maj 1887)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lundby Nordgård.