”Ett omdaningsarbete i Majorna af rätt stor omfattning pågr f.n. för den elektriska spårvägsliniens framdragande. En hel del gamla träbyggnader i den forna sjömansstadsdelen äro nedrifna. Sålunda äro träbyggnader rifna från Kusttorget till ned mot Slottsskogsgatan utefter den mot älfven vettande sidan af Allmänna vägne, som å denna sträcka är gjord ungefär dubbelt så bred som den varit. En betydande stenfyllning, som på en del ställen är ungefär en fot djup, har här i närheten af spårvagnsstallet nedlagts. Gatan har här varit så godt som alldeles afspärrad, hvilket icke varit det bästa här, där någon parallelgata, som är riktigt trafikabel, knappast finnes. Den rätt stora arbetsstyrka, som här arbetat, har nu delvis förflyttats till Stigbärgsliden och till Linnégatan.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild på Karl Johansgatan mot öster från Kusttorget. Karl Johanskyrkans torn i bakgrunden.