”En fruktanvändningskurs anordnas å Näss från den 28 augusti till den 9 september innevarande år.

Därvid lämnas undervisning, huru inom mindre landthushåll frukter, bär och alster af köksträdgården lämpligen kunna tillgodogöras. I kursen, som ledes af folkskolläraren E.A. Granberg från Stöde, Västernorrlands län, få deltaga lärare och lärarinnor, som ha sin värksamhet på landsbygden, äfvensom sådana lärares hustrur och fullvuxna döttrar. Undervisningen är kostnadsfri, medan afgift för mat och bostad utgår med omkring 20 kr. för hela kursen.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vänhem trappan Nääs.