”Från och med i går har en större omnibus börjat underhålla kommunikationen mellan staden och Mölndal samt staden och Gamlestaden. Omnibusen, som benämnes ”Göta Lejon”, är elegant och komfortabel (bl.a. försedd med särskild rök-kupé, rymmande 5 à 6 personer) samt tyckes vara af en särdeles inventiös konstruktion. Det är hrr Ch. Nissen och J. Andersson, som satt sig i spetsen för denna allmänheten säkerligen mycket välkomna anordning.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 juni 1865)

Bilden i sidhuvudet och ovan är hämtad ur Göteborgs-Posten 10 juni 1865.