”Det röda skenet framträdde i dag strax efter kl. 3 på morgonen med ovanlig styrka och prakt. Hela nordhimmelen skimrade i glödande, brandröd färg, under det att den uppgående solens strålar i det strömmande regnet bröto sig till två präktiga rägnbågar i väster. Naturskådespelet fortfor under en knapp halftimma.

Som bekant antages det, att ifrågavarande färgspel beror på närvaron af ett stoft i luftkretsen, som i detta fall möjlighen härrör från vulkaneruptionen å Martinique. Åtminstone var af de förklaringar, som gåfvos af 1883 års ”röda sken”, den rimligast, som satte detsamma i förbindelse med det stora Krakatoa-utbrottet.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från AFSA – the voice of the Foreign Service.