”För någon tid sedan påträffades på en tomt vid Kyrkogatan 1 några benrester, som antogs härröra från ett barnlik, och någon företagsam meddelare skyndade genast att lemna den högst sensationella nyheten till tidningarna. En läkare har nu emellertid undersökt det förmenta barnskelettet och funnit att det utgöres bl.a. af tarsalbenet af en fågel samt delar af ett kattskelett. Månne katten ätit ihjäl sig på fågelstek?” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kyrkogatan mot norr.