”Göteborgs utskänkningsbolag öppnar i början af juli ett nytt utskänkningsställe i bolagets nybyggda hus vid Kustgatan. Den nya krogen som blir inrymd i ljusa, rymliga lokaler, skall ersätta de vid Kusttorget och Klippan belägna utskänkningsställena.

Utskänkningsbolagets minuthandelsställe vid Masthuggstorget kommer snart att flyttas till det af bolaget nyligen inköpta huset n:r 34 vid Första Långgatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Kustgatan, foto 1945.