”Friluftslekarne, som hvarje afton bedrifvas dels å exercisheden, dels å Karl Johanstorget i Majorna, omfattas med lifligt intresse af äldre och yngre. Kl. 4–6 upptages lekfälten af folkskolebarn, och inemot sjutiden samlas halfvuxna och äldre – ja, ofta gråhårsmän – som med lif och lust kasta sig in i leken. Fotboll och slungboll, slagboll, grindspel (kricket) och pärk äro de lekar, man får se mäst bedrifvas, och det är en glädje att iakttaga med hvilken ifver de lekande deltaga i spelens olika skiftningar. Den präktiga gotlandsleken pärk synes i alldeles särskild grad ha tilldragit sig intresse. Det dröjer nog länge, innan de lekande uppnå den skicklighet, som presenteras af ett lag gotländningar, som vissa kvällar slå sina bollar i höga, vackra ’lyror’, men man bjuder till, så godt man kan.

Hittills äro å exercisheden ett femtiotal leklag om 10à 20 medlemmar i hvarje anmälda och äfven i Majorna är lekfältet, som tyvärr är alldeles för litet, ständigt fyldt af lekande.

Man kan använda sin afton sämre än att taga sig en promenad ut till lekfälten och en stund åskåda de idrottsöfningar, som där bedrifvas.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild föreställande lekande barn på Ånäsfältet, Olskroken. Troligtvis 1900-talets början. Bilden kommer från Sällskapet för Friluftslekar, Göteborg. Kom till Göteborgs Historiska Museum 1973 i samband med utställningen ”Vackra, ärorika Slottsskogsvallen 50 år”, från Göteborgs Idrotts- och fritidsnämnd. Fotograf Harry Lindbohm.