”Frälsningsarmén hade hos poliskammaren begärt tillstånd till musiks utförande och föredrags hållande å Drottningtorget vid järnvägsstationen vid general Booths hitkomst den 7 juli.

Poliskammaren resolverade i går att den ej finner skäl lämna ett dylikt tillstånd. Däremot lämnades tillstånd för armén att sagda dags afton marschera från högkvarteret vid Allégatan till Exercisheden, hvarvid musik får utföras från hörnet af Victoriagatan till gamla allén.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Frälsningsarmén på Skanstorget. 29 Juni 1913.