”Den oerhört tryckande värmen tvingade människorna ut ur staden, ut till skärgården, ut till de svalkande baden och den rena friska hafsluften. En formlig utvandring ägde rum; sällan ha väl ångbåtarna fört så väldiga folkmassor ut till skärgården. Ensamt Styrsö hafsvad var besökt av mellan 10 och 11 tusen personer. Och de, som ej hade råd eller tillfälle att resa till skärgården, sökte sig ut till vår härliga Slottsskog, som just nu står i all sin fägring och glans. Öfver allt rådde ett muntert lif, ty sommaren var ändtligen kommen med ljus och glädje.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Badliv vid sekelskiftet 1900.