”I en hel del affärer här i staden har man under sommaren bestämt sig för att stänga kl. sju, detta för att personalen må få någon ledighet.

Vanligt är emellertid att en stor tillströmning af köpanden äger rum några minuter före stängningstiden, hvarigenom betjäningen nödgas kvarstanna ofta en timme utöfver hvad som blifvit bestämt.

Man har därför bedt oss till den köpande allmänheten rikta den maningen, att om möjligt göra uppköpen tidigare på dagen.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rekonstruerad butik i Kronhuset, 1980-talet.