”Rederifirman Th. Ahrenberg har i dagarna kontrakterat med Lindholmens värkstad om byggande af en modern stålångare om c:a 675 tons död vikt inklusive bunkers att levereras fullt färdig och utrustad i början af Januari månad nästa år.

Ångarens längd blir 160 engelska fot, dess bred 25 fot 11 tum och ett djupgående på last med fyllda bunkers af 12 fot 10 tum. Den bygges enligt Bureau Veritas första klass och första division med isförstärkning.

Maskinen och pannor placeras längst akterut, hvarigenom ett enda stort och för trälasten särdeles lämpligt lastrum erhålles.

Trimningen, som är synnerligen viktig för denna båttyp regleras genom flera väl afvägda vattenballasttankar, rymmande tillsammans c:a 170 tons.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjösättningen av pansarskeppet Njord vid Lindholmens varv 1898-04-20.