”Ogifta Edith Cecillia Johansson, boende Öfra Kyrkogatan 15, tog sig natten till lördagen afdaga genom att hoppa i Vallgrafven vid Bastionsplatsen. Hennes lik påträffades där på morgonen och hennes ytterkläder på kajen. Hon var född 1880.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bastionsplatsen, eventuellt 1880-tal.