”En hotande eldsvåda utbröt i går morse vid ½ 6-tiden i Göteborgs hyrvärksaktiebolags målarevärkstad vid Magasinsgatan. Elden, som man antager ha uppkommit antingen genom kontakt i den elektriska ljusledningen eller genom själfantändning i af olja genomdränkt trassel, spred sig med våldsam hastighet öfver hela värkstaden. Faran varsnades snart af dem som befunno sig i den nedanför varande hallen, hvilka skyndsamt allarmerade brandkåren, som inom en halftimme släckte den hotande elden.

Vid tillfället funnos i värkstaden tre vagns- och tre droskkupéer, en viktoriavagn och en s.k. Tidaholmskärra, hvilka alla blefvo så godt som fullständigt förstörda. Skadan å de brunna vagnarna upptaxeras till 12,000 kr. och skadan å fastigheten till något öfver 1,000 kr. Bolagets vagnförråd är försäkradt i Fenix och Skandia för 105,000 kr. och fastigheten i Svea för 150,000 kr.” (Ur: Göteborgs-Posten 31 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hyrverkets lokaler vid Magasinsgatan år (omkring 1910-20?).