”Som af annons i dagens tidn. Inhemtats, har en person härstädes från och med den 1 dennes genom sin prydliga och för ändamålet särdeles lämpliga lustturvagn för barn, förspänd med två små hästar a fölandsrace, velat bereda det yngsta Göteborg ett ovanligare nöje. Lustturvagnen med anspann är stationerad utanför Nya Teatern och afgår hvar 15:de minut på turer i alléerna med sina små passagerare och deras vårdare, hvarjemte familjer med barn kunna få hyra ekipaget på hel- eller half timma näst före eller efter de ordinarie turtiderna.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 augusti 1880)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 3 augusti 1880.