”På Lorensberg var det i går afton ’fullt hus’ både på varietén och ute på verandorna och asfalten framför musikestraden. Anledningen till den enorma frekvensen till parken var gifvetvis – utom det rådande vackra vädret, som väl ej helt får tagas ur räkningen – recetten för Västgöta regementes musikkår. Visste man ej af denna på förhand, öfvertygades snart nog Lorensbergsbesökaren i går afton af den vackra illumineringen i parken och af de kraftiga, ihållande ovationerna för orkestern, att något särskildt var å färde. Västgötarne uppbjödo ock allt för att förskaffa publiken en i musikaliskt hänseende angenäm afton – och lyckades naturligtvis exellent härutinnan.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergsparken från insdian av entrén ut mot Kungsportsavenyen.