”Stufveriarbetaren Emil Albin Olsson syntes i går vid 6-tiden på e.m. i berusadt tillstånd hoppa omkring på Brogatan under högljudda skrik och med en ölbutelj i handen, och då han om en stund fann utrymmet på gatan för trångt för sig, hoppade han ned i Rosenlundskanalen, der han i det våta elementet fortsatte sina evolutioner. Några af de många åskådare, som samlats på kajen, drogo emellertid upp Olsson ur vattnet; men då en poliskonstapel i detsamma infann sig för att anhålla Olsson för hans opassande beteende, kastade han sig ånyo i kanalen och sam öfver till Rosenlundstorget. Då han ej tycktes vara benägen att sjelf begifva sig upp på det torra, blef han från en båt af en poliskontapel och några andra personer åter uppdragen. Poliskonstaplarne förde honom derefter till vaktkontoret, och under vägen dit gjorde han våldsamt motstånd. Som han var alldeles genomvåt blef han sedan förd till sitt hem i huset n:o 26 vid Haga Nygata.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 augusti 1889)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vedsågning på båtar i Rosenlundskanalen ung. mitt emot Fisktorget. Ev. under 1890-talet.