”Pansarbåten ’Ärans’ strålkastare afprofvades i lördags afton. I tre timmars tid, mellan kl. 9 och 12, slungade örlogsfartygets fyra elektriska strålkastare sitt intensiva ljus öfver hamnen, staden och vida trakter häromkring. Långt uppåt landet, exempelvis i Landvetter, förmärktes de präktiga ljuseffekterna.

’Äran’ intages i dag i Lindholmens docka för att undergå den sista upputsningen innan den officiella prof- och leveransresan företages. I denna skall direktören vid mariningeniörsstaten grefve E.H.A. Mörner deltaga som kronans ombud.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: ÄRAN

Bredd över allt 15,02 meter

Längd över allt 89,7 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1902

Varv: Lindholmens Verkstad