”Larsmässemarknaden tog i går sin början å Drottningtorget. På morgonen och förmiddagen gynnade den kyliga väderleken just icke kommersen, som också till en början gick ganska trögt, men fram vid middagstiden, då solen började titta fram, blef det snart lif i affärerna. Vid de provisoriska stånden samlades en köplysten publik, af hvilken de olika väfnaderna togos i noggrant skärskådande, allt som oftas med resultat att hemmaväfnaderna bytte ägare. Pepparkaksgummorna syntes vara skäligen klent representerade; måhända ha masthuggsgummorna ännu ej hunnit grädda sina ”Kungälfs” pepparkakor eller ock ämna de afvakta marknadens bästa tid i slutet på veckan.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Larsmässe marknad på Drottningtorget vid mitten av 1890-talet.