”I går morse kommo kadetterna från det tyska skolskeppet ’Moltke’ i land och gjorde under ledning af sin instruktionsofficer en tur till Trollhättan, hvarifrån de återkommo vid 4-tiden och besågo staden i mindre flockar. Kl. ½ 10 på kvällen reste de med en af ångslupsbolagets båtar åter ut till ’Moltke’.

I går på middagen gjorde skolskeppets chef, kapitaine-zur-see Sommerwerk, ett besök i land och uppvaktade landshöfdingen samt besökte Kviberg och Slottsskogen. På kvällen hade ett antal officerare mottagit inbjudning af några härvarande tyskar till Trädgårdsföreningen, där några angenäma timmar tillbringades. T.f. tyske konsuln härstädes talade för käjsar Wilhelm, hvarpå kapten löjtnant philipps varade med en skål för konung Oscar. Musiken spelade flera tyska melodier, hälsade med lifligt bifall af främlingarna. Vid 12-tiden återvände de ut till sitt fartyg, som i dag lämnar Älfsborgsfjorden och afgår till Trondhjem.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: By Unknown – history.navy.mil, PD-US, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=57784983