”Med postångaren ’Orlando’, som anlände hit vid 6-tiden i går på morgonen från Hull, följde 20 svenska emigranter, hvilka öfver England återvände till fäderneslandet från Amerika.

Under innevar. augusti månad ha härifrån till Amerika befordrats 1,727 emigranter samt från årets början till samma månads slut 28,237 dito. – Under augusti månad förra året uppgick emigrantantalet till 1,527 personer samt under jan.–aug. månader samma år till 9,300 dito.

Från Amerika ha under augusti månad detta år hit återvändt 100 emigranter samt under jan.–aug. månader 485 dito, mot resp. 72 och 432 under motsvarande tider i fjor.” (Ur: Göteborgs-Posten 31 augusti 1880)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Orlando, nybygd ångbåt för turer mellan Göteborg och Hull. Efter ”Illustrated London News”.