”Från Käringön skrifves till Göteborgs-Posten: Bankfiskeskutorna äro nu hemkomna från sin sita sjöresa för i år. Fisket var mycket klent, 11-12 vålor pr man. Fisken köptes af salteriidkare å Mollösund, som betalte 12 kr. pr våla. Största delen af öns fiskare, hvilka icke äro ute på makrillfiske på Doggersbanken, rusta sig nu till det stundande hummerfisket. Hajfisket här är fortfarande rikt. Äfven makrillfisket är mycket gifvande. En båt härifrån ön erhöll i onsdags i ett vadkast 115 tjog.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Motiv från Käringön”.