”I dag på morgonen lägges grundstenen till Göteborgs andra baptistförsamlings kyrka vid Linnégatan, i hörnet af Öfre Djupedalsgatan. Af Linnéa-kyrkan, som det nya templet kommer att kallas, meddala vi här ofvan en bild, visande den åt Linnégatan vettande facaden. Åt andra sidan äro, som synes, i byggnaden inrymda en del bostadslägenheter och butiker. Själfva kyrkan är, på grund af att Öfre Djupedalsgatan, hvaråt långsidan är belägen, stiger medels trappor, förlagd i andra våningen. Den kommer att få sittplatser för omkring 1,000 personer. Under en del af kyrkan blir en mindre sal med sittplatser för omkring 400 personer.

Ritningarna till byggnaderna äro utförda af arkitekten Gustaf Elliot. Kyrkan skall uppföras af byggmästaren Nathan Persson och kommer, tomten oberäknad, att kosta omkring 150,000 kr.

Grundstensläggningen för kyrkan firas i dag med vid dylika tillfällen sedvanlig högtidlighet, hvarvid förekommer tal af pastor K.G. Hellström, körsång m.m.” (Ur: Göteborgs-posten 29 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 29 augusti 1902.