”Konungen jämte herrar och damer ur societeten företog i går vid 10-tiden en utfärd med ’Drott’ till Styrsö hafsbad. Bland de inbjudna märkets general Lilliehöök med fru, hofjägmästaren baron Trolle med friherrinna, borgmästaren von Zweigbergk med fru m.fl. Konungen gick vid framkomsten till Styrsö i land och besåg den nya restauranten och det nya hotellet, hvilka han fann förträffliga.

Sedan konungen en stund underhållit sig med de talrikt församlade badgästerna, gick han ombord för att intaga lunch. ’Drott’ afgick kl. half 3 till Marstrand.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Strysö Bratten med brygga, varmbadhuset och hotellet.Vid bryggan en skärgårdsbåt. I bakgrunden restarurangen.