”’Dramatiska teatern’ å Hönö gaf i söndags en Überett´i-afton i samband med en afskedsfäst inom societeten. En inom ordenskretsar och i teatervärlden välkänd sångare uppträdde i flera präktigt utförda och med mycket bifall mottagna sångnummer. Följde så Fran Hodells muntra enaktare ’En cigarr’, spelad med lif och lust af ’Hönö dramatiska teaters amatörsällskap’. Härefter vidtog en ypperligt gjord uppläsning af scenen på Blå Porten ur Strindbergs ’Gustaf Wasa’, äfven detta af en amatör, som på ett lyckadt sätt imiterade hrr Svennberg och de Wahl. Ett 30-tal buketter inhöstades af de agerande under aftonens lopp, skrifver en meddelare till Göteborgs-Posten.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hönö omkring år 1900.