”Ett storartadt nytt skolhus af sten har Örgryte församling låtit uppföra å Underås, hvilket nu upplåtits för sitt ändamål. Byggnaden innehåller förutom skolkök och slöjdsalar i bottenvåningen icke mindre än elfva stora undervisningssalar i de öfre våningarna. Allat är här iakttaget för att tillfredsställa såväl hygieniska som pedagogiska kraf, och länder dtta församlingens förtroendemän till heder. Endast det bästa är godt nog, har varit pricnipen.

Byggmästarefirman F.O. Peterson & Söner har haft uppförandet om hand, och ingeniör Theorell i Stockholm har utfört värme- och ventilationsanordningarna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1902)

Underåsskolan (Nya Gårdaskolan) i början av 1960-talet. Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Andersson, R., ”Boken om Gårda – försvunnen arbetarstadsdel”, 2016. S. 37. Fotot finns i Föreningen Gamla Gårdapojkars arkiv.