”I H. Scholtz menageri vid Jerntorget förevisas i morgon för första gången en här i staden född lejonunge. Den lille lejonungen, som kom till verlden d. 22 sistl. Aug., uppfördes med diflaska.

Menageriets vackra och rikhaltiga djursamling, som uppgår till öfver 100 exemplar, är särdeles intressant att taga i betraktande, och mycken uppmärksamhet tilldraga sig tvenne orangutanger och en chimpans – den senare ap-arten till följd af sin ömtålighet mycket sällsynt i menagerier. De begge »vidunder-elefanterna» »Pluto» och »Mary» gifva de märkvärdigaste prof på dessa djurs läraktighet och klokheter, och lejondressyren, då djurtämjaren åtföljes i buren, hvari befinna sig trenne stora hanlejon, af en dogg och ett får, är någonting i sitt slag enastående.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 september 1889)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy överJärntorget mot söder med Landsvägsgatan till vänster och Linnégatan till i höger. I Järntorget 6 ligger i bottenvåningen syns Ölstugan Tullen mot Landsvägsgatan men där finns även en bok- och pappershandel och en järnhandel. Till höger en droskastation, för häst. Foto från 1902.