”Solguden var nådig i går och hugade oss med ett strålande vackert väder. I Slottsskogen vimlade det af folk hela dagen och i våra parker och alléer fick man formligen trängas för att komma fram. Skärgårdsbåtarna förde tusentals människor ut till öarna, och de elektriska spårvagnarna gingo hela degen med dubbla vagnar, hvilket likväl ej var tillräckligt på långt när, utan köbildning måste äga rum vid ändstationerna.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kvinnliga åskådare vid segeltävling vid Styrsö Tången sommaren 1897.