”Änkan Augusta Sandberg föll i lördags ned för en trappa i huset n:r 128 i Majornas 5 rote och skadade härvid ena benet så illa, att hon måste avföras till sjukhuset.

– Snickaren Adolf Johansson skulle i lördags hoppa ned från en två meter hög ställning i under byggnad varande huset n:r 54 Andra Långgatan, men råkade härvid att falla, hvarvid han slog hufvudet mot en yxa, som han hade i handen, med påföljd att ett blödande sår uppstod i hufvudet. Han fördes till sjukhuset, där han blef förbunden.

– En hund hade i lördags kom ut ut genom ett takfönster till huset n:r 1 Kaserntorget och tog sig en promenad på taket. Härunder råkade han att rifva ned ett stycke af ett taktegel hvilket träffade å gatan gående stufveriarbetaren Carl August Johansson i hufvudet och orsakade ett starkt blödande sår.

– En 8-årig flicka föll i förrgår i vattnet vid Skeppsbrokajen. Hon uppdrogs oskadad af en i närheten varande poliskonstapel jämte biträde af en sjöman.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kaserntorget 1.