”En armenier, som har en sorglig historia att relatera, gästar f.n. Göteborg. I Kuordistan i en kyrka, där hans far var präst och han själf klockare, mördades under pågående gudstjänst fadern af inträngande Bashi bosuks, hvarefter familjen i hemmet undergick samma öde och huset plundrades och brändes. Endast de två yngre systarna bortfördes som fångar och en lösepänning af 800 rubel fordras nu för deras lif. Dessa pänningar skola nu anskaffas af brodern, sedan han själf genomgått mycken misshandel. 200 rubel äro redan anskaffade; däraf är hälften afsänd och andra hälften afgår nu för att möjligen bespara flickorna den pina, hvarmed de hotas. Vederbörliga intyg finnas och hafva företetts å Handelstidningen byrå, där barmhärtiga människor, hvilka önska lämna ytterligare bidrag, kunna om dem taga kännedom.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från wikimedia: – Scanned Ottoman postcard., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19739072