”Göteborgs schacksällskap börjar sitt spelår måndagen den 23 september, vid hvilket tillfälle den bekante tyske schackmästaren J. Mieses, som nyss i världsmästareturneringen i Hannover eröfrat tredje priset, kommer att ge en föreställning i schackspel. Hr Mieses, som under sitt besök härstädes för två år sedan förvärfvade sig talrika beundrare och vänner, gör på inbjudan af de bekanta schackvännerna bröderna Collijn i Stockholm en turné genom norden, hvarvid han kommer att ge föreställningar i Kristiania, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 september 1902)

Bilden I sidhuvudet visarJacques Mieses (c. 1900), Public Domain.