” I går e.m. hittades 12-årige gossen Axel Wilh. Andersson, som till renhållningsarbetaren August Andersson och boende Trollhättegatan 17, liggande sanslös och illa tilltygad å Bärgslagsbanaans järnvägsstation. Han fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset, där han strax efter framkomsten afled.

Gossen hade tillsammans med ett par kamrater synts lekande vid några vagnar och det är antagligt, att han på något sätt kommit att bli klämd mellan ett par buffertar med ofannämnda sorgliga påföljd.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort sänt till Fröken Sigrid Andersson, Kungsgatan No 10, Alingsås. Daterat den 15.2.1902.