”Hr N.J. Wiberg härstädes har uttagit patent på en del sinnrika som praktiska och enkla anordningar, hvarigenom sängar af järn eller trä kunna kombineras med och inneslutas i andra möbler af olika slag, hvarigenom utrymme i hög grad vinnes, något som torde blifva välkommet icke allenast för hotell och ångbåtar utan äfven i privata bostäder, där utrymmet är knappt. I hr Wibergs möbelaffär vid Storgatan härstädes kan man få se prof på den nya uppfinningen i eleganta och tilltalande kombinationer. Uppfinningen lär också väckt uppmärksamhet i utlandet, ej minst i England, där man framför allt vet att uppskatta det praktiska och solida.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 september 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 september 1902.