”Norska barkskeppet ’Saga’, kapten J.C. Wahlberg, hemmahörande i Flekkefjord och på resa från Uleåborg till England med last af splitved, strandade i går morse vid 5-tiden å Lejonbrotten öster om Vinga. Vid 8-tiden på morgonen blef fartyget genom det höga vattenståndet och med hjelp af tvenna af Nya Bogseringsbolagets båtar taget af grund och uppbogseradt hit till staden för att undergå reparation.

Anledningen till strandningen var att kaptenen tagit Vinga fy för Trindelens fyrskepp.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 september 1891)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vinga fyr i Göteborgs skärgård 1909.