”Allmänna folkskolestyrelsen har ifråga om bättre belysning och ventilation i de äldre skolhusen beslutit att Auers-glödlampor under nästa år skola anbringas i skolhuset vid Djurgårdsgatan; att Auers gasglödljus skall införas i alla äldre skolhus, som för närvarande äro försedda med fotogenbelysning, utom skolhusen i Brandtdala och i Gamlestadens samt skollokalerna i gamla tullstugan vid Karlsport och i gamla försörjningshuset vid Drottningtorget; att förbättra ventilation på liknande sätt som i folkskolesalen n:r 9 i skolhuset vid Skolgatan skall anordnas i följande skolhus nämligen: skolhusen vid Skolgatan, Östra Skansgatan, Gråbergsgatan, Djurgårdsgatan, Klippan, å Redberget och Otterhällan samt Afsöndringsskolan; att i sitt budgetförslag för 1903 upptaga ett anslag af 7,000 kr. för anordnande af Auers glödljusbelysning i skolsalen å Kvarnberget, i Annedal och vid Skolgatan, samt 865 kr. för anordnande af förbättra ventilation i skolhuset vid Skolgatan.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gråbergsskolan med skolgård bakom staketet. Vid grinden en flicka.