”Å byggnadsföreningen Aftonstjärnans tomt på Lindholmen håller man nu på att återuppbygga föreningens nyligen nedbrunna hus. Byggnaden, som blir ett s.k. landshöfdingehus i två våningar, skall inrymma en större samlingssal och tre mindre möteslokaler samt dessutom fem bostadslägenheter. Den större salen skall rymma c:a 500 personer. Den är förlagd en tr. upp. En af de mindre lokalerna skall rymma c:a 250 personer, alltså äfven den ganska rymlig. Huset bygges af hr Th. Forsberg och beräknas bli färdigt den 15 december för så vidt ej väderleksförhållandena lägga oförutsedda hinder i vägen för arbetet. Det skall kosta 30,000 kr.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Aftonstjärnan innan renovering, vy mot söder med Plåtslagaregatan till höger och Gjutaregatan till vänster. Fastigheten upp 1902 som föreningshus vid Gjutaregatan. En tidigare byggnad var uppförd på platsen 1892, vilken förstördes i brand 1902. Plåtsagaregatan 2 byggt som bostadshus. Foto 1972.