”Två hyrverksbolaget tillhöriga hästar blefvo i lördags å Redbergsvägen skrämda af den elektriska spårvagnen och kommo i kollision med denna, hvarvid den ena hästen fick ett starkt blödande sår i bringan, så att han måste frånspännas och ledas in i en gård. Spårvagnsföraren var ej skuld till sammanstötningen.

– Ett tungt flyttlass blef i går e.m. vid 5-tiden signaleradt af den i full fart kommande elektriska spårvagnen just som lasset kommit öfver midten på Stampbro-hvalfvet. Hästen förmådde ej hålla tillbaka lasset på grund af brons starka sluttning nedåt öfver Stampgatan, hvadan en olycka syntes oundviklig. Genom körkarlens rådighet att i stället till ytterlighet påskynda öfverfarten hann emellertid lasset öfver spårvägen just i det ögonblick den elektriska vagnen, som förare så godt sig göra lät bromsade, rusade förbi.

– En elektrisk spårvagn kolliderade med ett flyttlass vid 8-tiden i går afton å Första Långgatan. Olyckstillbudet aflöpte dess bättre utan annan skada än att endast en del flyttsaker ramponerades och någon färg å spårvagnen afskafdes. Sammanstötningen synes ha varit en ren olyckshändelse och något yrkande kommer ej att framställas från någondera sidan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Första Långgatan sett mot öster. Från vänster nr 27 (Stadens 11 rote, nr 65-71) och 25 (Stdens 11 rote, nr 64). Vykort med fotografi som förlaga.