”Dålig frukt- och grönsaksskörd har det som bekant i allmänhet blifvit i år. Att det kalla sommarvädret varit hufvudorsaken härtill, är naturligt, och det konstaterades enstämmigt vid Hortikulturens vänners sammanträde i går afton under diskussion af frågan: ”Hvilket inflytande ha årets väderleksförhållanden haft på grönsaker och frukt i våra trakter?”

I mannaminne har, framhölls det af flera talare, ingen sommar varit så kall som årets. Icke ens den kalla sommaren 1867 var så olämplig för trädgårdskulturen. Under högsommaren, i juli månad, var det frost tre à fyra nätter i år. Det kalla rägnet under blomningen och frosten längre fram ha i förening med insekter ödelagt fruktträden. I en trädgård utanför Göteborg, där man burkar skörda tusentals liter krusbär, blef det i år ingenting för frostens skull. Sak samma med en stor del af grönsakerna, såsom gurka, syltlök och bönor. Det anfördes af en tal., att pickelsgurkor, som i vanliga fall bruka kosta 5, 10 à 15 öre pr tjog, nu betinga 1 kr.

Det upplystes af ordföranden, att till danska konsulatet härstädes har från danska regeringen ingått förfrågan huru frukt- och grönsaksskörden ser ut inom landet. Med anledning häraf har härvarande konsulat vändt sig till Hortikulturens vänner med anhållan om upplysningar i denna sak hvad Göteborgstrakten beträffar. Och sällskapet beslöt som svar såväl på den gjorda förfrågningen som på diskussionen göra följande uttalande: Fruktskörden är dels till följd af väderleken och dels på grund af insektshärjningar misslyckad. Grönsaksskörden är hvad beträffar rotfrukter och ärter god, men af gurka, syltlök och bönor dålig.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Johansgatan 104, parti av Bäckska trädgården med paviljongen i fonden.