”Ali Baba och de 40 röfvarne, hvartill motiv hämtas ur sagan med samma namn i ’Tusen och en natt’, kommer hr Oscar Wennersten att i morgon afton och de närmast följande dagarne förevisa i Reallärovärkets högtidssal medels ’The Biograph’, den mäst fulländade apparat för framställandet af s.k. lefvande bilder. Programmet i öfrigt upptager dessutom många sevärda scener, såsom den engelske humoristen Little Tich i sina mäst dråpliga nummer, tjurfäktning i Spanien samt en mängd konstnärligt återgifna naturscenerier från skilda land och haf, framställda medels projektionsapparater.

Biljetter säljas i Löfgrens bokhandel, hvarom annons i dagens nummer lämnar närmare upplysningar.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 oktober 1902)

Föreställningen i Reallärovärket hade dock konkurrens från Arkaden som bjöd på ett nytt program och en ny maskin som skulle visa ”Rörliga bilder”.

”Den ärade publiken inbjudes att bese vår storartade och omväxlande förevisning i Arkaden af Rörliga bildar. OBS! Ej att förväxla med de förr i tiden förevisade laterna magica-, sciopticon-, wargraphbilderna och allt hvad de kallas. Vår apparat är af modernaste slag och skötes af utlärd operatör. Bilderna äro större och klarare än förut samt darra icke. Entré: 25 öre för vuxna, 10 öre för barn. Öppet: Hvardagar från kl. 4 e.m. Söndagar från kl. 1 e.m.” (Ur: annons i Göteborgs-Posten 4 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 4 oktober 1902.