”Hustrun Emma Selin, Prestgatan 3, Gamlestadsförsamlingen, har den 11 dennes aflidit å Sahlgrenska sjukhuset under symptom, som tyda på fosforförgiftning. Hon har dock ej själv vidgått att hon intagit fosfor.

Med anleding häraf har i dag förhör hållits i Poliskammaren med den aflidnas man timmermannen Reinhold Selin och hustrun Emma Sofia Johansson.

Enligt deras uppgifter har hustru Selin för ett par månader sedan med sina två små barn flyttat till sina i Ödenäs boende föräldrar, men återvändt till mannan i söndags åttadagar. Anledningen till bortflyttningen synes ha varit att hon, som haft häftigt lynne, varit missnöjd med att mannen saknade stadigt arbete samt emellanåt vistades utomhus och en och annan gång berusade sig. Vid återkomsten hade hustrun icke varit frisk, hvarför hon, då tillståndet förvärrats, förts till sjukhuset, där hon senare aflidit. Båda de hörda hade svårt att föreställa sig att hon intagit fosfor.

Den döda var född 1873 och hade varit gift sedan 1898.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tändstickställ med tändsticksask och fyra stickor.