”I går öppnades den genomgående spårvägstrafiken å linien Majorna–Redbergslid och äfven från Slottsskogen utsträcktes trafiken till Drottningtorget. Frekvensen af åkande var hela dagen mycket liflig. I dag kl. 2 e.m. företages en proftur å den just nu färdiga Ringlinien, som kommer att öppnas för allmän trafik i morgon.

Vid de olika liniernas skärningspunkt å Östra Hamngatan har en prydlig kiosk uppförts, där en tjänsteman kommer att vara stationerad under den tid af dygnet, som trafiken pågår, och hvilken skall tillhandahålla växelpängar åt konduktörerna.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vid korsningen av Södra och Östra Hamngatorna. I bakgrunden rådhuset och tornet på Tyska kyrkan/Christinae kyrka 1903.