”En betonlagd gångbana från Bazarbron till Nya Allén i linie med Carl Gustafsgatan är man för närvarande sysselsatt med att framdraga. Arbetet har nu framskridit så långt att halfva banan inom kort tid är färdig. Det kommer emellertid att dröja minst en månad, och måhända ännu längre tid om frost inträder, innan denna stråkväg från Hasselbladska ängen och Landala till ’staden’ åter kan öppnas för gångtrafiken. För att förebygga sprickor i cementen har man gräft upp gångbanan till en fots djup och låtit cementeringen föregås af en omsorgsfull grusning.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort sänt åt 1907 till Fröken Hilma Christensson Adr. Fröken Mina Ålund, Danderydsgatan 12, Stockholm.