”I Arkaden förevisas för närvarande flera olika slags konstglasblåseri. Man får se huru det tillgår att utföra allehanda glasarbeten såsom blommor, djurfigurer, cigarrmunstycken m.m., ja man får till och med se huru den finaste tråd kan spinnas. Af denna tråd, som är förvillande lik silke, kunna en mängd knypplings-, virknings- och andra arbeten åstadkommas. Såsom prof förevisas urkedjor, spetsar, hattplymer m.m., allt utfördt med glastråd. Det intressanta glasblåseriet kan dagligen få tagas i betraktande af allmänheten.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arkaden mot norr och hörnet Drottninggatan/Östra Hamngatan. På Östra Hamngatan 42 syns skyltfönstret hos Ferdinand Lundquist & Co.