”I Trädgårdsföreningen, strax invid Slussgatan, har på det gamla där förut belägna växthusets plats uppförts en större byggnad af trä, afsedd att inrymma magasinsrum, klubbrum för skridskoklubben, tvättstuga m.m. Stommen är färdig och taket (af plåt) lagdt. Byggnadsarbetet utföres af byggmästarefirman N. Andersson & C:o härstädes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slussen vid Trädgårdsföreningen 1902.