”En intresserad iakttagare har meddelat oss att han, oaktadt trägna observationer och beräkningar, ej kan finna den uppgift, vi lämnade, när de nya spårvägslinierna öppnades och som framhöll att vid hörnet af Södra och Östra hamngatorna skulle komma att passera 72 vagnar i timmen, riktig. Han har icke kunnat få upp vagnarnes antal till mer än 60 stycken i timmen. Men vid hörnet af Viktoria- och Parkgatorna passera 72 stycken vagnar i timmen, beroende på ringliniens vagnar under sin tur linien rundt passera detta hörn två gånger, resonerar vår meddelare, som vi icke tro vara på villospår.

Sistnämnda hörn skulle alltså med minst lika stor rätt, som Gumperts hörn, kunna göra anspråk på benämningen ’det oroliga hörnet’. Måhända är den öfriga trafiken ej så stark här, men den är i alla fall rätt betydlig.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Korsningen Viktoriagatan/Parkgatan, mot öster omkring år 1910.