”Har ni försökt att, när det regnat ett par da’r och är riktigt slaskigt och muddigt väglag, passera den del af Engelbrektsgatan, där sagda gata skär Kungsportsavenyen, d.v.s. midt för stora entréen till Lorensberg? Har ni kunnat göra det och se glad ut, då bör ni tacka försynen för ett af naturen ovanligt godt lynne.

Ty denna högst fashionabla och lifligt trafikerade gatubit är – då vanligt göteborgsväder råder – ett stycke träsk, ett moras, som helst borde passeras med båt eller styltor.

I hundratals smutsdränkta herr- och damskodons namn ber jag vederbörande: torrläggen denna träskiga del af den gentila, avenytangerande Engelbrektsgatan!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Entrén till Lorensbergsparken före man lade ut Kungsportsavenyen och Götaplatsen.